/ grudzień 1, 2019/ Aktualności, Lekcje z pasją

Sześciolatki ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym pod hasłem „Magiczna moc bajek.”

Celem Projektu jest promowanie regularnego czytania bajek i baśni jako sposobu wspierania rozwoju psychicznego dzieci przedszkolnych, jak również kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec osób z niepełnosprawnością. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. Projekt wiąże się także z:

  • Kształtowaniem postaw. Wychowaniem do wartości.
  • Przekazywaniem za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
  • Wyzwalaniem pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
  • Rozwijaniem wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
  • Wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dziecka.
  • Kształtowaniem postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
  • Przedstawieniem dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
  • Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2019 – maj 2020.

W ramach projektu w październiku dzieci wysłuchały:  „Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych” „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci”, G. Kasdepke oraz baśń J.W Grimm pod tytułem „Kopciuszek”. Wcieliły się w postaci występujące w baśni, wspaniale się przy tym bawiąc. Zorganizowaliśmy także Dzień Czyścioszka, czyli generalne sprzątanie sali przedszkolnej przez przedszkolaków w ramach realizacji zadania „W naszej sali w czterech kątach każdy sam po sobie sprząta”. Kolejnym zadaniem jakim zajęły się sześciolatki było zaprojektowanie grupowej odznaki- „Pracuś”. Nasze dzieci wykazały się wielkim zaangażowaniem i kreatywnością cechującą każdego prawdziwego Pracusia. Do wykonania odznaki użyły wielu materiałów plastycznych, dlatego każda była wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju.

W ramach projektu zaangażowaliśmy także rodziców, którzy chętnie czytają naszym przedszkolakom. Serdeczne podziękowania należą się Pani Annie Malinowskiej mamie Milenki, oraz Pani Małgorzacie Ćwikła mamie Adriana, które zaszczyciły nas swoją obecnością i przeczytały przedszkolakom wybraną przez siebie bajkę. Mamy szczerą nadzieję, że jeszcze nas odwiedzą z kolejną książeczką.

Zaprosiliśmy także do wspólnego czytania Panią bibliotekarkę Joannę Serkiz, która odwiedza nas regularnie w poniedziałki z fantastycznymi książkami. Aby dzieci wprowadzać w świat książek i czytelnictwa przynajmniej raz w tygodniu sześciolatki udają się do Publicznej Biblioteki, gdzie Pani Ilona Rodecka wypożycza im książki, oraz czyta wybraną bajkę. Przedszkolaki chętnie wypożyczają książki, które często czytają już samodzielnie. Jeszcze raz w imieniu dzieci i Pań z oddziału sześciolatków serdecznie dziękujemy za współpracę przy realizowaniu projektu oraz serdecznie zachęcamy do wspólnego czytania z przedszkolakami.