/ październik 13, 2019/ Aktualności

Kolejny, dziewiętnasty już Dzień Papieski w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie przeżywany był w niedzielę 13 października pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.

W tym dniu uczniowie naszej szkoły, pragnąc przypomnieć wszystkim postać i nauczanie Jana Pawła II, zgromadzili się w Kościele p.w. Św. Michała w Dąbrowicy, by przedstawić program artystyczny upamiętniający życie naszego wielkiego rodaka. W trakcie montażu słowno-muzycznego podjęte zostały rozważania na temat znaczenia I pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny i wygłoszonych pamiętnych słów: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” Oprócz przywołanych wspomnień, uczniowie ukazali, jak wspaniałe świadectwo miłości, wiary i nadziei pozostawił po sobie św. Jan Paweł II.

Dzięki operatywności księdza proboszcza w tym uroczystym dniu wnętrze świątyni zdobiła tematyczna dekoracja, zaś na jej tle widniały wypożyczone specjalnie na Dzień Papieski bezcenne pamiątki: piuska papieska oraz autentyczne buty, w których Jan Paweł II odprawiał Msze św.

Podczas Eucharystii ksiądz proboszcz Piotr Piechuta ponownie wspominał postać Ojca Świętego Jana Pawła II, a młodzież szkolna – służba liturgiczna i schola – aktywnie włączyła się w oprawę mszy.

Dzień Papieski był doskonałą okazją do wyrycia w swej pamięci wskazówek, jakie pozostawił św. Jan Paweł II. Hasło przewodnie „Wstańcie, chodźmy!” wzywa bowiem do podążania ścieżką, którą nam wyznaczył nasz Papież. Wstańcie z kanap, oderwijcie się od komputera, telewizora i podejmijcie trud, bo:

Musicie od siebie wymagać
Choćby inni nie wymagali (…)
Musicie siać dobro wokoło
W czynach, myślach i słowach.

Po mszy nasza młodzież włączyła się w działania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, czyli budowę „żywego pomnika” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II i zbierała datki na realizację programu stypendialnego prowadzonego przez tę instytucję.

Nad przebiegiem wydarzenia czuwali nauczyciele: ks. Piotr Piechuta i pani Halina Kycia.