/ styczeń 26, 2019/ Aktualności

Już od 25 lat, w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy,  zimowy styczeń jest czasem niezwykle ciepłego święta.  Wnukowie, uczniowie naszej szkoły zapraszają bowiem swoje ukochane babcie i dziadziów na wspaniałą uroczystość- Dzień Babci i Dziadzia. Jest to wyraz miłości i wdzięczności za opieką, troskę i zrozumienie, którym wnuczęta otaczane są przez cały rok. Zapraszani są również seniorzy samotni i tacy, których rodziny mieszkają daleko, gdyż w ten dzień chcemy poczuć się wspólnotą i sprawić radość wszystkim.

Tegoroczne święto, ,,srebrna rocznica”, odbyło się 26 stycznia 2019 roku. Msza św. koncelebrowana przez księdza proboszcza Stanisława Srokę i księdza wikarego Witolda Capłapa w intencji wszystkich seniorów była wstępem do tej wspaniałej środowiskowej uroczystości.

W budynku szkolnym, seniorów gościnnie przyjęły panie Jadwiga Stopyra – dyrektor Szkoły Podstawowej i Lucyna Pietrycha – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy, które serdecznie witały przybyłych, wznosząc symboliczny toast i składając gorące życzenia zebranym.

Uroczystość zaszczyciła swą obecnością pani Wójt Gminy Kuryłówka – Pani Agnieszka Wyszyńska, która skierowała wiele ciepłych słów i życzeń do licznie zgromadzonych seniorów.  Nie zabrakło z nami również  Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół – Pani Małgorzaty Leja oraz  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Pani Alicji Kycia.

Wkrótce na scenie zagościli uczniowie. Wszyscy razem, wspólnie począwszy od najmłodszych przedszkolaków z ,,Leśnego Przedszkola”, a skończywszy na najstarszych ósmoklasistach i gimnazjalistach  dziękowali babciom i dziadziom, wkładając wiele serca i miłości w recytacje wierszyków, wykonanie piosenek, skeczy i tańców. Jak co roku była też okazja przypomnieć sobie magiczny czas Bożego Narodzenia, oglądając niezwykłe, dotykające współczesnych problemów przedstawienie jasełkowe. Na koniec uczniowie obdarowali zebranych przygotowanymi przez siebie słodkimi upominkami.

Na twarzy niejednej babci i niejednego dziadzia pojawiło się wzruszenie i duma ze swych wnucząt. Radość sprawiła również możliwość spotkania i wspólnej zabawy z rówieśnikami. Szczególnie miło było nam gościć państwo Dajaków z Kolonii Polskiej  jubilatów świętujących 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Seniorzy bawili się doskonale się podczas biesiady do późnych godzin wieczornych. Zabawę już tradycyjnie umiliły nasze lokalne zespoły: „Kalina” z Kolonii Polskiej i „Jagoda” z Dąbrowicy, prezentując piękny, skoczny repertuar muzyki ludowej, zarażając energią i porywając do śpiewu  i tańca  niejedno serce.

Zorganizowanie takiej dużej uroczystości było możliwe dzięki współpracy Rady Rodziców obu szkół oraz zaangażowanych rodziców społeczności lokalnej Słobody, Kolonii Polskiej i Dąbrowicy, którzy przygotowali jak zwykle przepyszny poczęstunek. Jak co roku wsparła nas również finansowo Pani Alicja Kycia – dyrektor GOPS w Kuryłówce. Oprawę artystyczną, piękną dekorację, przygotowali wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy. Otrzymaliśmy również wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, który użyczył nam sprzętu scenicznego oraz pomocy której udzielił nam pan Tomasz Pierczyk.

Dziękujemy raz jeszcze Wszystkim za pomoc i wsparcie przy organizacji święta dla naszych seniorów. Babcie i dziadziowie wracali do domów w doskonałych humorach, zadowoleni i szczęśliwi. Mamy nadzieję ze spotkamy się wszyscy za rok, kontynuująca naszą wspaniałą dąbrowicką tradycję.