/ wrzesień 17, 2018/ Aktualności, Leśne Przedszkole

Leśne przedszkola istnieją od wieków, w przeszłości głównie na wiejskich obszarach tworzono małe grupki dzieci, którymi najczęściej opiekowała się jedna kobieta. Przykład dała w latach 50-tych XX wieku Dunka – Ella Flautau, która spędzała czas na zabawie w lesie z dziećmi własnymi i sąsiadów. W 1968 r. powstało pierwsze leśne przedszkole w Niemczech, obecnie jest ich ponad tysiąc. Takie placówki są w Skandynawii, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Stanach Zjednoczonych, powstają też w Polsce.

 

Czym jest dąbrowickie „leśne przedszkole”?

To wyjątkowe miejsce zlokalizowane na skraju lasu, które inspiruje i łączy podejmowane działania z naturą. Przewodniczkami w leśnych wędrówkach punktu przedszkolnego są panie nauczycielki Barbara i Anna – miłośniczki natury, które ukazują las jako plac zabaw, gdzie przyroda jest mądrą, cierpliwą i życzliwą nauczycielką. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego połączona ściśle z samą przyrodą, życiem w zgodzie z nią i jej rytmami wyznacza pedagogikę punktu przedszkolnego.

 

Mały człowiek uczy się poprzez naśladowanie i powtarzanie czynności w stałym rytmie.

Naśladownictwo – nie tylko dla dzieci – jest ważną formą uczenia się. Dzieci w trakcie wędrówek obserwują przyrodę i doświadczają tego, że przyroda jest cykliczna. Pory roku, rytm dnia i nocy, rytm tygodnia – w przyrodzie zjawiska powtarzają się. Cykliczność, przewidywalność, rytm są autentyczną podstawą pracy wychowawczej w „Leśnym przedszkolu”, stwarzają harmonię i budują wspólne doświadczenia.

 

Dzieci mają do dyspozycji nieograniczony „las zabaw”.

Codzienne zajęcia w „Leśnym przedszkolu” odbywają się w formie gier i zabaw, a przecież środowisko naturalne stanowi do tego najlepszy podkład. Dzieci mają frajdę wśród drzew i wtedy pokazują swoją radosną naturę. Rozwijanie małej i dużej motoryki czy rozwijanie fantazji realizują „leśne przedszkolaki” przez zabawę naturalnymi materiałami: piaskiem, kamieniami, szyszkami, gałęziami, kijkami, liśćmi i szyszkami, co dodatkowo pobudza ciekawość i dziecięcą wrażliwość.

Projekt „Leśne przedszkole” funkcjonuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.