/ marzec 16, 2018/ Aktualności

Szanowni Państwo, Rodzice.

Informuję, że 19 marca 2018r.  organizujemy zapisy dzieci trzyletnich

do oddziału przedszkolnego „Leśne Przedszkole”

przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny i przewiduje:

  • wychowanie przedszkolne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych tj. języka ojczystego, matematyczno-przyrodniczych, ekspresji kulturalnej oraz zabawy rytmiczno-gimnastyczne, muzyczno-wokalne, plastyczne, zabawy w teatr; zajęcia odbywać się będą w godzinach 800 – 1300;
  • zabawy edukacyjne w zakresie języka angielskiego
  • wyprawy edukacyjno-poznawcze;
  • wyposażenie w pomoce dydaktyczne;
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci (zajęcia z psychologiem i logopedą) jako wsparcie kierunkujące działania rodziców i pomoc 
  • w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • organizowanie uroczystości i imprez artystyczno-integracyjnych;

Odziały przedszkolne funkcjonują przy szkole od lat i są przykładem dobrej praktyki,
a jakość pracy i ofertę naszej szkoły w województwie podkarpackim prezentuje Wojewódzki Urząd Pracy w specjalnie wydanej publikacji.

Serdecznie zapraszam na spotkanie rekrutacyjne dnia

19 marca 2018r., w poniedziałek na godzinę 1415.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy