/ luty 18, 2018/ Aktualności

Chcemy być aktywni – zwiększamy ofertę ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży.

Od lutego rozpoczynamy we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Kuryłówka realizację II edycji programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2018.

 

Operatorem Wojewódzkim programu jest Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w Rzeszowie, z którym Wójt Gminy Kuryłówka pan Tadeusz Halesiak podpisał umowę  o współpracy partnerskiej na realizację zadania publicznego  w terminie od lutego do grudnia 2018r.

Realizacja programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY finansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dofinansowana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Gminę Kuryłówka.

Komisja wojewódzka zakwalifikowała do programu 3 grupy szkoleniowe, po jednej w szkołach
w Brzyskiej Woli, Dąbrowicy i Kuryłówce.

Celem programu jest:

–        stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,

–        poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,

–        promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

–        zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży,

–        stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych
i mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,

–        tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,

–        optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,

–        promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,

–        wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia w ramach SKS są dodatkowo ubezpieczone tj.  NWW – uczestnicy zajęć i prowadzący zajęcia oraz OC – nauczyciele prowadzący zajęcia.

Wszystkie bieżące wiadomości o programie zamieszczone są na stronie:  http://szs.rzeszow.pl

Życzę radości i powodzenia przy realizacji programu.

 

Małgorzata Leja

dyrektor

Gminnego Zespołu Obsługi Szkół