/ październik 29, 2017/ Aktualności

Każdy rodzaj sportu, niesie z sobą bogaty skarbiec wartości.

Ćwiczy uwagę, wytrwałość, odpowiedzialność,

znoszenie trudu i niewygód;

duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom.

– to wszystko należy do cnót sportowca.

Jan Paweł II

 

Dnia 24 października 2017r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy. Na ten dzień czekali wszyscy, a przede wszystkim uczniowie, którzy na bieżąco obserwowali kolejne etapy budowy obiektu. Nic dziwnego, że o godzinie 11.00 na parkingu przed boiskiem zebrali się nie tylko zaproszeni goście, ale również dzieci, młodzież szkolna, nauczyciele i mieszkańcy wsi.

            Obiekt powstał dzięki staraniom Wójta i Radnych Gminy Kuryłówka, którzy realizując projekt, pozyskali niezbędne fundusze unijne oraz zaangażowaniu i rzetelności FPUH „Kris-Bud” reprezentowanej przez Krzysztofa Śnieżka z Jasienicy Rosielnej. W skład obiektu wchodzą: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki i boisko do siatkówki. W skład obiektu wchodzą: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki i boisko do siatkówki.

            W tym ważnym dla mieszkańców Dąbrowicy wydarzeniu uczestniczyli: pan Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy Kuryłówka, pani Małgorzata Leja – dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Kuryłówce, pan Miron Czarniecki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, pan Leszek Połeć – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, pan Dominik Kusy – radny z Dąbrowicy, pan Tadeusz Łapka – sołtys wsi Dąbrowica, ks. Stanisław Sroka – proboszcz Parafii Kolonia Polska oraz pracownicy Urzędu Gminy w Kuryłówce w składzie: pani Ewelina Bachórz, pan Wojciech Sydoń i pan Marek Ner.

            Na wstępie pani Jadwiga Stopyra – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy przywitała zebranych oraz podziękowała panu Tadeuszowi Halesiakowi Wójtowi Gminy Kuryłówka za powstanie boiska, a także pomoc i wsparcie w realizacji różnego rodzaju  inwestycji. W swoim przemówieniu  Pani Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na istotną rolę aktywności fizycznej w procesie kształtowania i wychowania uczniów. Dodała, że dzięki obiektowi młodzież szkolna, będzie mogła w większym stopniu uprawiać gry zespołowe, co w przyszłości niewątpliwie zaowocuje sukcesami naszych uczniów w dziedzinie sportu.             Następnie głos zabrał Pan Wójt, który w swym wystąpieniu wyraził radość z otwarcia pięknego funkcjonalnego boiska, dzięki któremu będzie można rozpropagować współzawodnictwo sportowe. Podkreślił, że od dawna marzył o tym, aby boisko wielofunkcyjne było w każdej wsi, zaś budowa boiska była jednym z planowanych zadań gminnych. Na zakończenie Pan Wójt wyraził nadzieję, że nowo otwarty, nowoczesny obiekt sportowy będzie długo i z pożytkiem służył dzieciom, młodzieży oraz wszystkim tym, którzy chcą dbać o własne zdrowie i spędzać miło czas na świeżym powietrzu.

            Kulminacyjnym momentem uroczystości było przecięcie biało – czerwonej wstęgi, czyli symboliczne otwarcie boiska, którego dokonali między innymi zaproszeni goście. Następnie ksiądz Stanisław Sroka poświęcił boisko i zaprosił wszystkich uczniów do pierwszego wspólnego biegu.

            Druga część uroczystości miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej. W sali gimnastycznej odbyła się krótka część artystyczna promująca walory sportu, rekreacji i zdrowego stylu życia. W tym dniu zaprezentowała się również grupa taneczna FREE SMILE, która doskonali swe umiejętności pod kierunkiem pani Karoliny Rozlazły instruktorki z GOK w Kuryłówce. Po występach zaproszeni goście udali się na smaczny poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

            Otwarcie boiska wielofunkcyjnego na pewno pozytywnie wpłynie na promowanie rekreacji i kultury fizycznej w naszej miejscowości.{gallery}boisko_2017{/gallery}