/ wrzesień 19, 2017/ Aktualności

29 września 2017r. nasza szkoła dołączyła do grona szkół z różnych stron świata, aby uczestniczyć w ważnym wydarzeniu – Święcie Tabliczki Mnożenia. Pomysłodawcą akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest Andrzej Grabowski, założyciel Wydawnictwa WKM Rachmistrz, wielki pasjonat niecodziennego nauczania – uczenia się matematyki

 Celem akcji jest propagowanie nowoczesnej formy nauczania – uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w zabawowy niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Korzystając z materiałów nadesłanych przez głównego Organizatora uczniowie naszej szkoły aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w formie gier i zabaw.

            29 września nastąpiła kumulacja działań związanych z tabliczką mnożenia. W tym dniu uczniowie klas IV – VII przystąpili do konkursu indywidualnego, który miał na celu wyłonić Mistrza Tabliczki Mnożenia. Następnie wzięli udział w konkursie drużynowym, który sprawdzał na wiele sposobów znajomość tabliczki mnożenia. Młodsi uczniowie współpracowali ze starszymi i wspólnie dążyli do upragnionego celu – miana Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Ten dzień dostarczył wszystkim wielu emocji i wrażeń.

            Koordynatorem akcji był nauczyciel matematyki pan Krzysztof Leja.