/ maj 24, 2017/ Aktualności

Dąbrowica 6 kwietnia 2017

W czwartek 6 kwietnia w naszej szkole dużo się działo. Gościliśmy w tym dniu uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu leżajskiego. Powodem tego wyjątkowego spotkania były XII Powiatowe Międzyszkolne Zawody w Marszach na Orientację , które organizowane są co roku z inicjatywy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.

Celem imprezy było upowszechnienie idei turystycznych imprez na orientację, poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych powiatu leżajskiego, pogłębienie znajomości posługiwania się mapą i kompasem, uwrażliwienie dzieci na piękno i poszanowanie przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej oraz integrację środowiska szkolnego. Program imprezy obejmował marszobieg terenowy jak i konkurs krajoznawczo-turystyczny.

Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych impreza udała się i wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Jest nam niezmiernie miło, że do przeprowadzenia konkursu wytypowano naszą szkołę. Doceniono nie tylko walory krajobrazowe okolicy , ale również położenie naszej szkoły oraz otwarcie na szeroką współpracę z różnymi instytucjami. Jesteśmy dumni również z naszych kolegów i koleżanek z Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy, którzy wzięli udział w marszach po raz pierwszy , a niektórzy z nich zakwalifikowali się do finału. Szczególnymi gośćmi tego wydarzenia byli włodarze naszych terenów pan Starosta Leżajska Marek Śliż, pan Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych pan Mirosław Szląskiewicz oraz wspierająca naszą szkołę w działaniach dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół pani Małgorzata Leja. Nad przebiegiem imprezy czuwali także nauczyciele Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy pod kierunkiem pani dyrektor Lucyny Pietrycha. Po raz kolejny mogliśmy się sprawdzić we współdziałaniu i cieszą nas efekty tej współpracy. Są to właśnie osiągnięcia uczniów, działania dla ich dobra i rozwoju oraz promocja szkoły w powiecie.