/ maj 15, 2017/ Aktualności

31 marca 2017r – ta data szczególnie zapisze się w historii Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Pani Małgorzata Leja – dyrektor naszej szkoły ostatni raz w tej roli wzięła udział w pożegnalnej akademii. Po blisko 30 latach pracy w dąbrowickiej szkole i konkursie na stanowiskodyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Kuryłówce, z dniem  1 kwietnia (i to nie jest prima aprilis :-)) rozpoczyna nową pracę, związaną jednak ściśle z gminną oświatą. 

Pani Małgorzata Leja powitała przybyłych gości i całą społeczność szkolną. Po wielu latach wspólnej pracy, staraniach o rozwój kilku już pokoleń wychowanków dziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom.  Zwracając się do uczniów mówiła o wyjątkowej radości, której doświadczała w kontaktach z dziećmi i młodzieżą, o rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Bo to one sprawiają, że nauka w szkole przestaje być trudna, a życie staje się pełniejsze i bogatsze. Szczególne wyrazy podziękowania za wsparcie i przychylność dla szkoły i lokalnego środowiska kierowała do wójta gminy pana Tadeusza Halesiaka, który wyraził wdzięczność za długoletnie i związane z wieloma sukcesami kierowanie szkołą. Wspominał również wspólne projekty i działania, dzięki którym szkoła w Dąbrowicy ciągle się rozwija. Następnie Gospodarz naszej gminy  dokonał uroczystego powierzenia pani Jadwidze Stopyra, obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej życząc wytrwałości w działaniach i jak najwyższych osiągnięć.

Pani Jadwiga Stopyra – od tej chwili dyrektor szkoły – dziękowała za zaufanie i przyrzekła, że mając świadomość powagi wyzwania postara się podołać obowiązkom. Dziękowała również dyrektor Małgorzacie Leja za aktywność i poziom, dzięki któremu szkoła zaznaczyła się pozytywnie na oświatowej mapie regionu, stwierdzając przy tym, że poprzeczka została wysoko podniesiona.

Dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy pod kierunkiem nauczycieli przygotowali niecodzienną, piękną i autentycznie wzruszającą część artystyczną poprowadzoną przez  przewodniczące Samorządów Uczniowskich obu szkół Erykę Król i Kingę Fus. Wychowankowie – od najmłodszych z przedszkola po  gimnazjalistów – słowami własnymi i poetów wyrazili  wdzięczność, dziękując za codzienny uśmiech, życzliwość, pomoc w wielu sytuacjach, rozwijanie uzdolnień, trud nauki i wychowania „Tej, która uczyła ich dostrzegać piękno, czynić dobro i szanować ludzi ”.

W imieniu grona pedagogicznego głos zabrała dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy pani Lucyna Pietrycha. Podkreśliła ogromne zaangażowanie, rzetelność i profesjonalizm pani Dyrektor Małgorzaty Leja w zarządzaniu szkołą. Podziękowała za wspólne lata wytężonej, twórczej pracy na rzecz dzieci i młodzieży oraz lokalnego środowiska.

Przedstawicielki  Rad Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum z przewodniczącymi paniami Małgorzatą Piskor i Marią Bucior podziękowały pięknie pani dyrektor za trud nauczania i wychowania kilku pokoleń uczniów i życzyły kolejnych sukcesów i awansów.

Były wiersze, piosenki, życzenia, podziękowania, łzy wzruszenia, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia… – mieszanka zwykłych, pięknych ludzkich gestów, uczuć  i wdzięczności, które na koniec podsumował ks. proboszcz Stanisław Sroka, twierdząc, że smutek jest w tej chwili nie na miejscu, że należy się cieszyć z awansu obu pań dyrektor i życzyć im dalszych sukcesów oraz  satysfakcji z wykonywanej pracy.  

                Niech więc tak będzie, tego się trzymajmy…. choć nie jest łatwo się rozstać…

PANIOM DYREKTORKOM – DZIĘKUJEMY CAŁYM SERCEM i … POWODZENIA!