/ grudzień 7, 2016/ Aktualności

Każdy człowiek ma w sobie potencjał, by zostać wolontariuszem –
w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy uczymy zasad i promujemy ideę wolontariatu.

Nawet w sobotę w szkole może być wesoło, ciekawie i twórczo, a to działo się za sprawą studentów Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziesięcioro wspaniałych wolontariuszy we współpracy z Fundacją Rozwoju Wolontariatu w Lublinie w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizuje projekt edukacyjny w trzech odsłonach:

 


1. Wolontariat na wesoło.
2. Świąteczne ozdoby z kleju na gorąco. 
3. Zimowy quilling i świąteczny scrapbooking.


Zajęcia w formie warsztatów z wykorzystaniem rozwojowych zabaw integracyjnych odbywały się w fantastycznej atmosferze. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia horyzontów wiedzy, rozwoju umiejętności praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, a podczas zabaw aktywizujących doskonalili umiejętność logicznego myślenia i kreatywność. To rzeczywiście było spotkanie z WOLONTARIATEM, ponieważ dzieci uczyły się zasad, które cechują wolontariusza i działalność wolontariacką od przeszkolonych i praktykujących od lat młodych ludzi. Kluczowe okazało się przesłanie i przekonanie kierowane do uczniów przez wolontariuszy „Projektora”, że każdy człowiek ma w sobie potencjał, by zostać wolontariuszem. Studenci poprzez realizację działań i własny przykład zachęcali uczniów do rozwijania pasji, zainteresowań i aktywności, a czas spędzony był bardzo pożytecznie, twórczo i radośnie. Podczas zajęć praktycznych powstały wytwory działań plastycznych i technicznych prezentowane na wystawie.
Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy przystąpiła do programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, a przez to angażuje się w ruch społeczny skupiający aktywnych i twórczych ludzi.

Na ręce liderki grupy Magdaleny Zagrobelnej, wszystkim wolontariuszom za wyjątkowe spotkania serdeczne dziękujemy!