/ listopad 15, 2016/ Aktualności

To nasza Ojczyzna, jej 98 rocznica odzyskania niepodległości i ważne historyczne wydarzenia na drodze do wolności były treścią spotkania społeczności szkolnej w Dąbrowicy

Nasi uczniowie, Samorząd Uczniowski, nauczyciele, rodzice uczestniczyli w gminnych obchodach święta w dniu 11 listopada w Kuryłówce. Szkolne obchody we współpracy z Publicznym Gimnazjum były okazją do wspomnień ojczystej przeszłości w wierszach i piosenkach. Nasz państwowy hymn Mazurek Dąbrowskiego wspólnie odśpiewany połączył więzią najmłodszych, nastolatków i grono dorosłych w jedną śpiewającą dla Ojczyzny patriotyczną rodzinę. Wyraz naszego patriotyzmu dajemy wszyscy pamiętając i uczestnicząc w uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W wolnej Polsce potrzeba też rzeczy prostych, pozytywnych i codziennych: ludzkiej życzliwości i radości na co dzień, dbałości o drugiego człowieka, sukcesów, osiągnięć, które świadczą o naszym odpowiedzialnym podejściu do obowiązków, naszego życia i przyszłości.