/ październik 23, 2016/ Aktualności

Wybory Samorządu Uczniowskiego to wielka odpowiedzialność

Uczniowie są włączani w podejmowanie decyzji dotyczących  spraw szkoły, wybrali swoją reprezentację do Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciela – opiekuna, który został obdarzony uczniowskim zaufaniem. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą kandydatów z poszczególnych klas.

 

Demokratyczne wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego były:

– powszechne – czynne prawo wyborcze posiadali wszyscy uczniowie i uczennice szkoły,

– równe – każdy uczeń i uczennica miał jeden równoważny głos,

– bezpośrednie – każdy głosował samodzielnie,

– większościowe – wygrywają kandydaci z  listy wyborczej, którzy otrzymali największą ilość głosów

– przeprowadzone podczas tajnego głosowania.

Nad przygotowaniem wyborów i ich realizacją czuwała komisja wyborcza składająca się z przedstawicieli klas IV, V i VI, którzy nie kandydowali w organizowanych wyborach.

Opiekun również był wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.  Spośród zgłoszonych kandydatur największą liczbę głosów otrzymała pani Jadwiga Stopyra i będzie w tym roku szkolnym pełniła odpowiedzialną rolę opiekuna SU, wspierając i motywując do działań oraz do podejmowania samodzielnych inicjatyw przez uczniów.

Przeprowadzenie wyborów przedstawicieli i opiekuna Samorządu Uczniowskiego to jedno z najważniejszych działań w trakcie roku szkolnego, to też ważny krok w budowaniu demokratycznej szkoły.

Gratulacje należą się wszystkim uczniom z racji odpowiedzialnej postawy w podejściu do ważnego zadania, a wybranym przedstawicielom szkolnej społeczności należy życzyć ciekawych pomysłów do działań i ich realizacji.

We wrześniu 2016 r. odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

Skład samorządu na rok szkolny 2016/2017: 

Eryka Król – przewodnicząca

Monika Hajdasz – zastępca przewodniczącej

Agnieszka Goch – sekretarz

Patryk Rymarz – skarbnik

 Jadwiga Stopyra – opiekun Samorządu Uczniowskiego