/ październik 23, 2016/ Aktualności

Człowiek uczy się chętnie, jeżeli doświadcza… to już sprawdzone.

Merytoryczne przygotowania do konkursu odbywały się na zajęciach z wychowawcami, podczas zajęć świetlicowych, warsztatów bibliotecznych i w sytuacjach związanych z codziennym życiem. Organizatorami konkursu byli nauczyciele zespołu wychowawców i przedmiotów humanistycznych, opiekun Samorządu Uczniowskiego i nauczyciel – bibliotekarz. Celem  konkursu było zainteresowanie uczniów kulturalnym zachowaniem, znajomością dobrych manier na co dzień oraz uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, które obowiązują we wzajemnych relacjach społecznych:

–        w towarzystwie rówieśników,

–        wobec osób starszych,
–        w domu i w miejscu publicznym,
–        w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych.

Podczas zajęć, w trakcie których uczniowie współtworzyli Katalog kulturalnego ucznia, zorganizowano ogólnoszkolny konkurs pod hasłem  „Mistrz Savoir vivre” w kategoriach:

  1. Konkurs plastyczno-techniczny – dla uczniów klas I – II
  2. Konkurs wiedzy dla uczniów klas III – VI  w dwóch etapach:

–        I etap część pisemna

–        II etap część praktyczna

Po części pisemnej uczniowie brali udział w części praktycznej dotyczącej zasad nakrywania do stołu. Suma punktów liczona z I i II etapu wyłoniła  finalistów konkursu.  

Zwycięzców finalistów z poszczególnych klas, którzy wykazali się  wiedzą i umiejętnościami z zakresu zasad savoir vivre uhonorowano dyplomami „Mistrz savoir vivre” oraz nagrodami książkowymi.

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, a zwłaszcza jego część praktyczna, uczniowie udowodnili, że znają podstawowe zasady dobrego zachowania w różnych okolicznościach i potrafią zastosować tę wiedzę w praktyce.

Kolejny raz okazało się, jak bardzo ważna jest dobra znajomość zasad savoir vivre, bo trzeba wiedzieć, jak radzić sobie w przeróżnych trudnych sytuacjach, gdzie wiedza o właściwym zachowaniu jest niezastąpiona. Przecież na co dzień komunikujemy się ze sobą, nakrywamy i podajemy do stołu, obowiązują nas określone zasady zachowania się, spożywania posiłków, musimy o siebie zadbać, o swoją i nie tylko własność… i jak „Jaś się nie nauczy, to Jan nie będzie umiał”.  

Zasady dobrego zachowania obowiązują wszędzie, również przy stole „Siedź prosto!, „Nie kołysz się na krześle”, „Zdejmij łokcie ze stołu!”, „Nie mów z pełnymi ustami!”,…. i wiele jeszcze innych wskazówek słyszymy. Te napomnienia pewnie często zostają w głowie, ale warto doświadczać życiowych sytuacji, które są ważne, kształtują naszą osobowość, dotykają nas każdego dnia, a więc potrzeba poznawać, badać, doświadczać, uczyć się i pamiętać. Bo przecież znajomość zasad „dobrego obycia, ułatwia życie”.