/ kwiecień 27, 2016/ Aktualności

PROJEKT 966 – ODSŁONA PIERWSZA

Społeczność  Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy uczciła rok 966 licznymi happeningami związanymi z początkami państwa polskiego: Pożegnanie Światowida, Msza św. z inscenizacją chrztu i zaślubin Mieszka z Dobrawą dla lokalnej społeczności,  Życie codzienne w kraju Mieszka, quest  Z Lednicy do Dąbrowicy, przeprowadzono  warsztaty i konkursy historyczne, oglądano wystawy i filmy.

 

Pomysł na projekt powstał w wyniku poszukiwania przez nauczycieli historii sposobu innowacyjnego upamiętnienia 1050. rocznicy chrztu Polski, a brama poznania.pl okazała się doskonałą inspiracją dla podejmowanych działań.

Przygotowując się do projektu społeczność Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy rozpoczęła promocję i zaprosiła partnerów do współpracy tj. uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum, Parafię Rzymskokatolicką w Kolonii Polskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce i Wiejski Dom Kultury w Kolonii Polskiej, Bibliotekę Publiczną w Dąbrowicy, świetlice środowiskowe, Zagrodę Edukacyjną Międzyczas w Cieplicach, władze gmin Kuryłówka i Adamówka, PKS Leżajsk oraz rodziców i lokalną społeczność. Utworzono zespół koordynujący działania i dokonano zgłoszenia na portalu. Przeszkolono nauczycieli na temat innowacji w nauczaniu, w tym storytelling, questing, sketchnoting, neurodydaktyka w codzienności szkolnej, flipped classroom. Ćwiczyliśmy umiejętności interpersonalne i pracę w grupie.

Cele:

–        upamiętnienie jubileuszu 1050.rocznicy chrztu Polski w lokalnej społeczności przez cykliczne nieszablonowe działania, odbiegające od typowego sposobu obchodzenia rocznic i świat państwowych

–       pobudzenie świadomości dziedzictwa historycznego i pielęgnowanie historii naszej Małej Ojczyzny na tle wydarzeń z historii Polski

–       pokazanie, że w małej wiosce na skraju lasu przy pomocy skromnych nakładów można  realizować ciekawe przedsięwzięcia

–        rozwój kompetencji z zakresu wiedzy historycznej, umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, współpracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych

–       wzmocnienie patriotyzmu

–       adaptacja metody projektu i metod innowacyjnych do bieżącej pracy szkolnej i włączanie lokalnego środowiska do współpracy

–        wyzwolenie pozytywnej energii społecznej w lokalnym środowisku

–        radość i zabawa w procesie edukacyjnym

Realizacja

Projekt polegał na podjęciu szeregu innowacyjnych działań związanych z rocznicą przyjęcia chrztu przez Polskę i nawiązaniu w tym celu współpracy z partnerami przy współudziale lokalnej społeczności. W ramach działań odbyły się  happeningi i akcje z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i metod pracy.

Twórczo w bibliotece

Promując działania przeprowadzono warsztaty historyczne min. metodami storytellingu i sketchnotingu, czytanie legend, inscenizacje o początkach naszego państwa np.Chrzest Polski i woja Mściwoja, zajęcia muzyczne i plastyczne, starsi uczniowie obejrzeli film pt Stara Baśń. Prezentowano wystawę  ilustrowanej sagi P. Janowczyka 966 Książę Mesco oraz grafikę Chrzest 966 E. Pawlikowskiej. Uczniowie omawiali relacje z przebiegu uroczystości w Gnieźnie, Poznaniu i Ostrowie Lednickim.

Konkursy uruchamiają nasze zmysły

Zorganizowano konkurs plastyczno-techniczny Światowid-patrzący w cztery strony świat, w którym  uczniowie wykonali przestrzenny posąg  Światowida oraz kaligraficzny Polacy piszą od czasów Mieszka, w którym piórem na wzór pierwszych mnichów, przepisywali fragmenty Biblii.

Jubileuszowa Msza św. i pielgrzymka wiary

Odbyła się uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Kolonii Polskiej dla lokalnej społeczności, podczas której uczniowie zaprezentowali inscenizację przybycia Dobrawy, zaślubiny oraz chrzest Mieszka i zapewnili oprawę muzyczną na bazie wydanego przez szkołę Śpiewnika Jubileuszowego. Odbyto pielgrzymkę wiary, a przy Kaplicy ks. S. Szpetnara budowniczego kościoła parafialnego i parafii wspartej przez Czartoryskich, poznano jego biografię.

Happening Pożegnanie Światowida

W Domu Kultury w Kolonii Polskiej pożegnano Światowida, spalono jego posag symbolicznie żegnając dawne wierzenia słowiańskie i zorganizowano radosne ognisko integracyjne.

Efekty

Nowoczesny patriotyzm w nieszablonowej formie w Roku Jubileuszu pobudził lokalną społeczność do aktywności Małej Ojczyźnie – sprawdziliśmy i to się udaje. Społeczność szkolna i lokalna małej wioski pogłębiła wiedzę i świadomość dziedzictwa historycznego czerpiąc radość z podjętego we wspólnocie działania z nadzieją na jego kontynuację.

 Koniecznie obejrzyjcie film i odwiedźcie stronę Brama Poznania

bo słowa w pełni nie oddadzą kolorytu naszych nietypowych działań!

Warto! Naprawdę warto!

Linki poniżej

https://youtu.be/JAUuq_I7Y6Y

http://portal.bramapoznania.pl/projekt/?id=190