/ listopad 29, 2015/ Aktualności

W oddziale przedszkolnym naszych najmłodszych  wychowanków zajęcia plastyczne organizowane są tak, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i co ważne swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie dostępnych środków plastycznych. To bardzo ważna i lubiana przez dzieci forma twórczego działania. Ćwiczenia plastyczne pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka.

Twórczość artystyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody oraz radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Pani wychowawczyni często stwarza przedszkolakom warunki do pobudzania i rozwoju, jakże ważnych i potrzebnych twórczych zainteresowań.