/ wrzesień 8, 2015/ Aktualności

Bądź rozważny i ostrożny, od tego zależy Twoje bezpieczeństwo.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I – III spotkali się z policjantami Zespołu Dzielnicowych w Kuryłówce Wydziału Prewencji KPP w Leżajsku aspirantem sztabowym Janem Tubiakiem i aspirantem Grzegorzem Bajem. Panowie zapoznali najmłodszych z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym oraz zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy.

 Serdecznie dziękujemy panom policjantom, że na nowy rok szkolny udzielili cennych wskazówek dotyczących rozwagi i ostrożności, bo te przestrogi są bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz w drodze do i ze szkoły.