/ luty 22, 2015/ Aktualności

 

Oskar Kolberg w barwnych odsłonach, czyli literacko – plastyczny przegląd działań świetlic środowiskowych na podsumowanie Roku Oskara Kolberga.

Początek uroczystości był wyjątkowy, bo pięknie go ubarwiła Maja Darnia uczennica klasy I śpiewając „Maryneczkę” i „Wisielaka”, a Katarzyna Miś gimnazjalistka z III klasy, grała melodie ludowe na flecie prostym poprzecznym.

 

Rok temu, w lutym 2014 roku w Dąbrowicy miała miejsce uroczystość gminna inauguracji Roku Oskara Kolberga. W przeddzień urodzin etnografa, folklorysty i kompozytora  przedstawiciele środowisk twórczych w Gminie Kuryłówka wspólnie ponieśli Rok Kolberga 2014 w rok obecny 2015. Taki był zamysł organizatorów spotkania – Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną w Kuryłówce, Filią w Dąbrowicy, Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej, Szkoły Podstawowej i Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy. Podsumowanie Roku Kolberga stało się ucztowaniem kolejnego wydarzenia, bowiem w roku 2015 obchodzimy 160. rocznicę wyjątkowej podróży Kolberga po rejonach Podkarpacia – Sanockiego i Przemyskiego. To ostatnia podróż Oskara, obfitowała w powstawanie nowych materiałów do największego jego dzieła pt. „Lud: Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.

Do siedziby dąbrowickich instytucji: Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum oraz miejscowego stowarzyszenia przybyli podopieczni świetlic środowiskowych – dzieci i młodzież z terenu całej gminy z twórczymi opiekunkami, paniami:  Celiną Staroń z Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzyskiej Woli, Marią Socha  – Kulno, Jolantą Mach – Ożanna, Aliną Kyć – Słoboda, Małgorzatą Pędziwiatr – Tarnawiec, Katarzyną Kiełboń – Kolonia Polska, Marcjanną Misiąg – Dąbrowica i koordynator działań świetlic środowiskowych Małgorzatą Połeć.

Zmaganiom przeglądu towarzyszyły wspierające i obejmujące go patronatem panie Alicja Kycia przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuryłówce i Halina Szeliga  kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Leżajsku, która wspólnie z paniami Wiesławą Zagają i Lucyną Dziedzic z Gminnej Biblioteki Publicznej oceniały twórcze działania młodzieży. Pan Marek Latawiec kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej czuwał nad techniczną oprawą uroczystości, a pani Lucyna Pietrycha, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy udzieliła wsparcia organizacyjnego i merytorycznego. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Rad Rodziców dąbrowickich szkół panie Maria Bucior i Beata Brzyska oraz pan Marcin Malinowski. Okazało się, że wszystkim udało się skutecznie zaciekawić młodych ludzi kulturą ludową ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej tradycji, a uczestniczący w spotkaniu pełnym emocji i wrażeń byli popularyzatorami dokonań Kolberga dla kultury narodowej w naszej Małej Ojczyźnie.

Przeglądowi towarzyszyły pokazy i wystawy:

„Legendarny folklorysta wraca pod strzechy” – prezentacja medialna Julii Darnia

 „Dokonania Oskara Kolberga” – księgi z dzieła pt. „Lud” z  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Leżajsku

„Jeszcze wytnę kogutka” prace plastyczno – fotograficzne świetlic gminnych

 „Gdzie są ludzie z tamtych lat, gdzie te miejsca?” – fotograficzna ekspozycja historycznych zdjęć z Dąbrowicy i okolic.

Każda uczestnicząca w przeglądzie świetlica wykazała się niezwykłą aktywnością, a to z pewnością zasługa pań opiekunek, które potraktowały zaproszenie do działania jako wyzwanie. Przed finałowym spotkaniem  w gminnych świetlicach powstawał kogutek układany z plastikowych nakrętek. Mały kogutek – jako symboliczne logo roku Kolberga, według pomysłów świetlic wykonach na szablonach płaskiej ramki o rozmiarach 2 na 2 metry stał się motywacją do realizacji pomysłów i kreatywnego działania. Podczas prac w każdej świetlicy wykonano zdjęcia, a  efekty zespołowych fantastycznych zmagań podziwiano podczas medialnej prezentacji.

W zadaniu pt. „Pejzaż wiejski z chatą w roli głównej” 3 osobowe zespoły świetlicowe wykonały pracę plastyczną podczas trwania przeglądu w czasie 90 minut. Był to kolaż na brystolu o wymiarach 50 na 70 cm wg przygotowanego wcześniej projektu. To zadanie pobudziło młodzież artystycznie, a niepowtarzalne prace finalne zaskoczyły wszystkich, nawet samych twórców. 

Nie mogło zabraknąć czytania, bo Oskar do słowa pisanego miał ogromny sentyment. Było więc „Głośne bajanie”– czyli piękne czytanie fragmentów z pozycji „Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga”. W świetlicach panie opiekunki wyłoniły najpiękniej czytających w kategoriach klasy IV – VI szkoła podstawowa i I – III gimnazjum. Uczestnicy finałowego etapu gminnego po krótkim przygotowaniu, czytali wylosowany wcześniej fragment tekstu a jury wyłoniło gminnych laureatów i wyróżnionych.

Zadanie w kategorii działania literackiego pt. „Bądź jak Oskar, pokaż jak wygląda współczesna, podkarpacka wieś” polegało na napisaniu indywidualnie pracy w jednej z form wypowiedzi: opowiadanie, opis, wywiad na temat: Obrzędy, zwyczaje i wierzenia wsi, w której mieszkam. Do przeglądu zgłoszono prace z każdej świetlicy i okazało się, że urodzony przeszło 200 lat temu Oskar Kolberg i jego dzieło potrafi wzbudzić zainteresowanie współczesnej młodzieży. Potrafi na tyle zainteresować, że można się na jego twórczości wzorować, uczyć i bawić się przy tym.

Podczas spotkania propagowano czytelnictwo, popularyzując specyficzną literaturę, pogłębiano i inicjowano zainteresowania, pasje i  umiejętności dzieci i młodzieży. Wspólnie spędzony czas był ukierunkowany, a organizatorzy mają pewność, że w Dąbrowicy dzięki młodym ludziom i ich wspaniałym opiekunom było bardzo aktywnie i twórczo. Po obradach panie z jury przedstawiły protokół, nagradzając laureatów i wyróżnionych, a Panowie Leszek Połeć dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Tadeusz Kyć prezes zarządu Stowarzyszania składali wszystkim uczestnikom przeglądu gratulacje i wręczali nagrody.

Spotkanie  z postacią Oskara Kolberga okazało się barwne w swoich zaplanowanych odsłonach, a literacko – plastyczny przegląd na podsumowanie Roku Oskara Kolberga, był dniem integracji dzieci i młodzieży świetlic środowiskowych oraz instytucji działających na rzecz kultury w Gminie Kuryłówka. Na podsumowanie przy wspólnym stole wszyscy smakowali dąbrowicki żur.

To  ważne i piękne, że sięgamy do korzeni, a młodzież w tej barwnej podróży uczestniczy. Dobrze, że pamiętamy, odtwarzamy i pielęgnujemy nasze polskie tradycje i zwyczaje w Małych Ojczyznach, Oskar Kolberg jest tu wspaniałą inspiracją” – to słowa, które usłyszeliśmy od pani Haliny Szeliga, dzięki której mogliśmy oglądać tomy działa pt. „Lud” wypożyczone na wystawę ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Leżajsku.

Podziękowania należą się wszystkim dzieciom i młodzieży z opiekunkami i koordynator świetlic, przybyłym gościom, wszystkim nas wspierającym i naszym współorganizatorom. To dzięki wspólnym wysiłkom miało miejsce ważne gminne wydarzenie. Jak zawsze sprawdzili się też we wspólnym aktywnym działaniu dąbrowiccy nauczyciele i pracownicy obsługi, zaangażowani i kreatywni.

Spotkanie prowadziły panie Ilona Rodecka  z Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Dąbrowicy i Małgorzata Leja dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

Wsparcia finansowego udzielili i sponsorami nagród oraz wyróżnień byli: Leszek Połeć dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Lucyna Pietrycha dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy, Alicja Kycia przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuryłówce, Tadeusz Kyć Prezes zarządu SWIK-OiG w Dąbrowicy, Bogdan Pokrywka Firma Handlowa Alfa-San w Leżajsku, Małgorzata Leja dyrektor  Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.