/ październik 27, 2014/ Aktualności

Upamiętniamy i promujemy 25. rocznicę historycznych wydarzeń świętowania i radości z odzyskania suwerenności przez nasz naród w czerwcowych wyborach 1989 roku oraz zachęcamy do refleksji nad odzyskaną wówczas wolnością.

W poniedziałek 27 października przed budynkiem Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy zasadzono „Dąb Wolności”, który upamiętnia 25. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności w wyborach 4 czerwca 1989 roku oraz demokratyczne przemiany w kraju i na świecie. W akcji uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, lokalnej społeczności, instytucji współpracujących, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Kuryłówce oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonii Polskiej, którzy są partnerami dąbrowickiej akcji. Całość przedsięwzięcia profesjonalnie zabezpieczana była przez Zespół Dzielnicowych w Kuryłówce Wydziału Prewencji i RD KPP w Leżajsku starszego aspiranta Jana Tubiaka i aspiranta Grzegorza Baja.

 

Inicjatywa sadzenia „Dębów Wolności” jest realizowana w 2014 roku w całym kraju przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

„Dęby Wolności” sadzone są w miejscach ważnych dla lokalnych społeczności, w miejscach pamięci o walce za Ojczyznę i bohaterstwie Polaków, a także w przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom i turystom.

To kolejne działanie w ramach cyklicznie prowadzonych przedsięwzięć projektu „Wolność kocham i rozumiem… ’89 x Bis”. Spod szkoły wyruszył uroczysty Marsz Wolności pod hasłem „Uwolnij flagę”, a uczniowie podczas radosnego Marszu Wolności przekazali 89 flag lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych
w Dąbrowicy we współpracy ze Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku realizuje projekt „Wolność kocham i rozumiem… ’89 x Bis”