/ listopad 3, 2014/ Aktualności

Modernizacja dla dobra naszych przedszkolaków i ich lepszego startu w przyszłość – podnosimy standard oddziału przedszkolnego w  naszej szkole, wyposażamy w bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesny sprzęt oraz atrakcyjne pomoce naukowe i zabawki.

 

 Projekt systemowy „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kuryłówka” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem jest Gmina Kuryłówka. Za realizację bezpośrednio odpowiada Gminny Zespół Obsługi Szkół w Kuryłówce, koordynatorem projektu jest dyrektor GZOS pan Józef Błoński.

 Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy czterech oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych w Gminie Kuryłówka poprzez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 5 i 6 – letnich do 12 grudnia 2014r.

 Okres realizacji od 01.01.2014r. do 31.12.2014.

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 342 824,00 PLN, w tym dofinansowanie w Dąbrowicy 85 706,00 PLN

 Projekt obejmuje realizację zadań w zakresie:

1. Dostosowania pomieszczeń

2. Wyposażenia oddziału przedszkolnego.

W ramach projektu doposażone zostały 3 oddziały przedszkolne w naszej gminie, w tym oddział przedszkolny przy naszej Szkole Podstawowej.

 W ramach projektu oddział wyposażono w następujących obszarach:

  • dostosowanie pomieszczeń/toalet dla potrzeb (umywalki, sanitariaty)
  • doposażenie kuchni (szafki kuchenne, termosy, serwisy obiadowe, komplety garnków, sztućce,  itp.)
  • sprzęt AGD i do utrzymania czystości (lodówka, kuchenka elektryczna, odkurzacz)
  • wyposażenie sal (zestawy mebli, krzesła, stoliki, wykładzina, dywan)
  • wyposażenie szatni w meble
  • wyposażenie wypoczynkowe (pufy, poduszki, poduchy)
  • zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły  plastyczne
  • rolety, obudowy na grzejniki
  • wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki
  • sprzęt ITC (komputery, telewizor, drukarka, kserokopiarka, rzutnik, odtwarzacz DVD, radioodtwarzacz, tablica interaktywna z oprogramowaniem itp.)

 Projekt z pewnością podnosi standard oddziału przedszkolnego w  naszej szkole, stworzona jest baza dydaktyczna bogata w nowoczesny sprzęt oraz atrakcyjne pomoce naukowe i zabawki. Podjęte działania wpłyną na polepszenie jakości usług edukacyjnych świadczonych w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie naszej gminy. 

 

W imieniu społeczności szkolnej w Dąbrowicy wszystkim  pracownikom Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Kuryłówce składamy serdeczne podziękowania za inspirację i merytoryczne wsparcie oraz prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu. To również dzięki Państwu w naszej szkole przedszkolaki mają lepsze możliwości rozwoju zdolności oraz zainteresowań i pobudzona jest aktywna dziecięca energia.

 

Ewa Sęk koordynator szkolnych działań „Modernizacji”

 

Małgorzata Leja dyrektor szkoły