/ maj 28, 2014/ Aktualności

W naszej szkole odbyło się Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów w zakresie umiejętności matematycznych,  które dostarczy uczniom klasy III i nauczycielom I i II etapu edukacyjnego wiele użytecznych informacji oraz wskazówek do dalszej nauki i pracy.

 

 Celem badania w nowej formule jest wsparcie nauczycieli i dyrektora w uzyskaniu dodatkowych, rzetelnych, porównywalnych informacji na temat poziomu wiadomości i wybranych umiejętności matematycznych uczniów kończących klasę trzecią – czyli po zakończeniu nauki na I etapie edukacyjnym, a przed rozpoczęciem nauki na II etapie. Szkoła otrzyma raport opisujący wyniki uczniów oraz wskazówki, jak je wykorzystać do planowania pracy z uczniami w klasach I-III oraz rozwijania umiejętności matematycznych dzieci od klasy IV. Po otrzymaniu zewnętrznego raportu nauczyciele  I i II etapu edukacyjnego dokonają wspólnej analizy osiągnięć matematycznych uczniów, a przez to dostosowania do ich potrzeb zindywidualizowanych oddziaływań dydaktycznych.