/ maj 28, 2014/ Aktualności

„Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi” – dzień przyrody w naszej szkole

Św. Franciszek – „pierwszy ekolog” współcześnie może być pewnym znakiem orientacyjnym w odszukiwaniu właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą, innymi ludźmi i Bogiem. Daje nam też nadzwyczajną motywację w ochronie przyrody i stworzeń: trzeba chronić przyrodę, gdyż to nasze siostry i nasi bracia.

 Jan Paweł II pisał, że Świętego Franciszka z Asyżu słusznie zalicza się między tych świętych i słynnych mężów, którzy odnosili się do przyrody jako cudownego daru udzielonego rodzajowi ludzkiemu.

Franciszkańską „Myśl ekologiczną” dobrze prezentuje współcześnie sformułowany tzw. Dekalog św. Franciszka oparty na jego pismach i wczesnych źródłach franciszkańskich, rozpoczynający się od słów: Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.