/ kwiecień 15, 2014/ Aktualności

,,Practice makes perfect’’- w myśl angielskiego przysłowia, będącego odpowiednikiem polskiego ,,trening czyni mistrza”, uczniowie klasy V dnia 15 kwietnia 2014 roku przystąpili do pierwszego w życiu próbnego sprawdzianu     z języka angielskiego. Sprawdzane są ich umiejętności językowe, opanowane   w szkole podstawowej. Jest to próba sił i ćwiczenie przed właściwym egzaminem, który będą pisać dokładnie za rok.

Od roku 2015 obowiązuje szóstoklasistów nowa formuła sprawdzianu, która przewiduje oprócz części matematycznej i polonistycznej, obowiązkową część z języka obcego nowożytnego – w naszej szkole angielskiego.

Zadanie stojące przed piątoklasistami niełatwe – do zdobycia aż 40 punktów,      a czasu tylko 45 minut. Należy więc pracować szybko i zdecydowanie. Sprawdzana jest umiejętność rozumienia wypowiedzi ze słuchu, reagowanie na wypowiedź, znajomość środków językowych oraz rozumienie wypowiedzi pisemnej.

Życzymy piątoklasistom sukcesu na sprawdzianie próbnym oraz przede wszystkim za rok w kwietniu 2015 roku.

                                                                  Good luck!