/ kwiecień 3, 2014/ Aktualności

Udało się odremontować i wyposażyć gabinet higieny szkolnej, gdzie w każdy wtorek nad higieną i zdrowiem naszych dzieci i uczniów w miejscu nauczania i wychowania  czuwa pani pielęgniarka Małgorzata Chmura.

To również gabinet logopedyczny – miejsce w szkole bardzo potrzebne. Wiemy to po dokonanych diagnozach potrzeb dzieci i uczniów, bo przecież mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi.

Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom warunków do harmonijnego rozwoju zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami. W naszej szkole rozwój ten umożliwiają wszechstronne oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze.

Bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju każdego dziecka pełni mowa. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych ma na celu udzielenie pomocy dzieciom z zaburzeniami mowy, a zajęcia logopedyczne z dziećmi prowadzi pani Jolanta Wilkos.

Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania zaangażowanym w prace przy gabinecie panu Tadeuszowi Kyć prezesowi Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy oraz rodzicom i nauczycielom.