/ marzec 30, 2014/ Aktualności

1 kwietnia 2014r. w najbliższy wtorek odbędzie się sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej. Uczniowie rozpoczną pracę z zestawem zadań o godz. 9:00. Sprawdzian trwa 60 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 minut). Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

 

Poprzez zadania zamieszczone w zestawie sprawdzany będzie poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej. Są to:

I . Czytanie
II. Pisanie
III. Rozumowanie
IV. Korzystanie z informacji
V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

1 kwietnia ok. godz. 12:00 zestaw zadań zostanie opublikowany na stronach internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych.

Tegoroczny sprawdzian będzie przeprowadzany według formuły obowiązującej od 2002 r. po raz ostatni. Od 2015 roku będzie obowiązywała nowa formuła sprawdzianu.