/ marzec 23, 2014/ Aktualności

 


1. Cele konkursu:

– propagowanie ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ptaków,
– zachęcanie dzieci i młodzieży do zainteresowania przyrodą (ornitologią),
– popularyzowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu (majsterkowanie),
– praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody, matematyki, techniki,
– przyswajanie zasad bezpiecznego posługiwania się narzędziami pod opieką dorosłych.   

2. Zasady konkursu: 

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,  gimnazjalistów i członków rodzin.
– zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwóch budek lęgowych typu A, A1 lub B przy pomocy rodzica, starszego rodzeństwa wg zamieszczonych schematów.
– kryteria oceniania: zgodność z planem, solidność  i dokładność wykonania. 

 

3. Na podsumowanie zorganizowana będzie pokonkursowa wystawa prac. Po rozstrzygnięciu konkursu jedna z budek zawieszona będzie w otoczeniu szkoły a drugą uczestnik konkursu umieści w okolicy domu. Dla laureatów przewiduje się atrakcyjne nagrody.

4. Zgłoszenia do konkursu wraz ze zgodą rodzica przyjmuje Krzysztof Leja do 28.03.2014 (piątek), a prace konkursowe (2 budki) uczestnicy dostarczają do szkoły do 04.04.2014 (piatek). 

 Organizatorzy

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

Ptasie mieszkanie do wynajęcia

 Naturalnym miejscem gniazdowania wielu ptaków są dziuple. Niestety, w lasach brakuje starych, dziuplastych drzew, także w parkach i ogrodach często się takie drzewa usuwa, twierdząc, że są chore. Pomagajmy więc ptakom poprzez wywieszanie skrzynek lęgowych. Profesor Jan Sokołowski (1899 -1982) – znamienity polski ornitolog – wpadł na pomysł by skrzynki budować z desek łączonych za pomocą gwoździ lub wkrętów, dzięki czemu można je stosować na szerszą skalę. Choć projekty profesora mają już ponad 60 lat rozwiązania te są wciąż aktualne i powszechnie stosowane. Jan Sokołowski opracował kilka typów budek z których najpopularniejsze są:

–        typ A – dla większości małych ptaków gniazdujących w dziuplach (np sikory, kowalik, muchołówki, wróbel, dzięciołek)

–        typ A1 – różni się od poprzedniej mniejszym otworem wlotowym – przeznaczona dla mniejszych sikor (czubatki, sosnówki, modraszki)

–        typ B – budka nieco większa zasiedlana przez szpaki, kowaliki, pleszki i czasem dzięcioły

Budki typu A, A1 i B mają taki sam schemat budowy i różnią się tylko wymiarami. Można je łatwo wykonać z deski o grubości ok 2cm.

Schemat budowy pokazany jest na rysunkach a poszczególne wymiary (w milimetrach) podaje tabela.

Typ Ø A B C D E F a (grubość deski)
A 33 220 130 270 30 300 320 20
A1 27 220 130 270 30 300 320 20
B 47 240 150 350 30 380 400 20

Wymiary te są wynikiem wieloletnich obserwacji prowadzonych przez bardzo mądrego człowieka, lepiej więc zrezygnować z własnych zmian i „ulepszeń”, ponieważ źle skonstruowana skrzynka może stać się dla ptaków pułapką. Ważne jest solidne wykonanie aby do środka nie dostawała się woda i i drapieżniki. Powinna jednak łatwo się otwierać w celu czyszczenia (należy robić to poza okresem lęgowym – od połowy października do końca lutego). Zbędny a nawet szkodliwy jest patyczek przy wejściu do budki – pomagałby tylko drapieżnikom.