/ listopad 19, 2013/ Aktualności

Dzięki dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w ramach ,,Grantów Krainy Sanu 2013″ i naszej wewnętrznej inicjatywie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy możliwa była realizacja operacji pt. „Świat dźwięków dawnej wsi. CDN 2008-2013″ – tymi słowami 10 listopada prezes stowarzyszenia Tadeusz Kyć rozpoczął uroczystość Jubileuszu 5 lecia zespołu „CDN” w Dąbrowicy. Wspólnie z Małgorzatą Leja dyrektor Szkoły Podstawowej witając uczestników listopadowego spotkania, dziękowali wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przybycie – gościom, przyjaciołom szkoły, jej sympatykom, lokalnej społeczności, uczniom, absolwentom, mieszkańcom Małej Ojczyzny.

 

Było też powitanie równie szczególne, co wyjątkowe. To sprawcy spotkania młodzieżowy zespół folklorystyczny CDN z kapelą, po części goście, gospodarze, gwiazdy/gwiazdki – były więc gromkie brawa! Do prezentacji zespołu na scenę T. Kyć zaprosił panią Ilonę Rodecką z Filii Biblioteki Gminnej w Dąbrowicy i rozpoczął się w Dąbrowicy wyjątkowy dzień folkloru.

Jesień… listopad – czas refleksji i zadumy… Ta melancholijna pora roku, bo czas wspomnień; wspominamy ludzi, dawne czasy, młode lata, w przeddzień święta niepodległości wspominamy naszą historię… Odtwarzając więc ten miniony czas, na fali właśnie wspomnień powstał pomysł odtworzenia „Świata dźwięków dawnej wsi”. „Pamiętam, jak ponad 5 lat temu zrodził się pomysł powstania grupy śpiewającej nasze ludowe piękne, melodyjne piosenki. Zaplanowałam, że śpiewać mieli ludzie młodzi, uczniowie naszej szkoły, którzy wówczas twierdzili, że takie śpiewanie to obciach”- mówiła Małgorzat Leja. I udało się, zespół „CDN” powstał w ramach projektu „Z muzyką ludową w świat”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju.

I przeszłość sprzed 5 lat… Jakie były początki? Jakie zamierzenia? Co się udało? I czy Cdn? W fotograficznym skrócie odtworzono ten miniony czas… w medialnej prezentacji garść wspomnień oraz działania i osiągnięcia przedstawiły koordynatorki projektu Małgorzata Trestka i Jolanta Socha.

Dziewczęta miały wówczas za sobą kilka występów w regionie i okazywało się, że to nie taki „obciach”. Na początku uczestniczyły w gminnych dożynkach i jesiennym pikniku rodzinnym „Tradycja łączy pokolenia” organizowanym przez – również uczestniczącą w Programie Działaj Lokalnie VI – Społeczną Szkołę Podstawową w Wólce Grodziskiej. Wystąpiły też z zespołem śpiewaczym „Ścieżyna” z Dąbrowicy we wspólnym biesiadnym koncercie. Ważną stroną tej pięknej przygody z muzyką jest to, że „CDN” odtwarza muzykę z radością, dzieląc się pogodą życia, witalnością płynącą z ludowej kultury i ludowych melodii. Czasem zamyślone, a często pogodne, zabawne piosenki i przyśpiewki wywoływały wśród publiczności i zadziwienie i radość. Tak też było w trakcie koncertu po 5 latach – zintegrowani członkowie zespołu; ci, co dawniej i ci co teraz tworzą skład zespołu, dzielili się radością śpiewania i przypomnieli „Świat dawnych ludowych dźwięków”.

Głównym celem działania zespołu wg pierwotnych założeń – ale też i w tej mierze nic się nie zmieniło – jest aktywizacja lokalnego środowiska do wspólnego działania w dziedzinie upowszechniania rodzimej kultury ludowej. Młodzież ma możliwość kształtowania i rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności muzycznych oraz obcowania z muzyką ludową regionu. Zespół ludowy „CDN” zaprezentował koncert łączący elementy muzyki ludowej w regionie ze współczesnością, a w repertuarze usłyszeliśmy też piosenki naszych wschodnich sąsiadów.

„CDN” prowadzi Iwona Ćwikła, nauczyciel Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Leżajsku. W skład kapeli wchodzą młodzi ludzie, którzy za cel obrali sobie kultywowanie i propagowanie polskiej tradycji ludowej: Tomasz Barański – akordeon, Andrzej Kostek – klarnet, Paweł Kuraś – skrzypce oraz dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Dąbrowicy, absolwenci szkoły, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, studenci…. W składzie pierwotnym aktywnie działała polonistka szkolna Edyta Kusa – udzielająca wsparcia głosowego i merytorycznego oraz Robert Szczap – kontrabas. Panie Maria Kusa, Barbara Miś i Kazimiera Trestka szyły stroje, dziewczęta wiły wianki, robiły korale… Działo się sporo przez te 5 lat i choć nie było łatwo, to był to raczej dobry czas… barwnych i żywiołowych koncertów. Zespół miał wsparcie L. Połcia dyrektora GOK, który objął CDN patronatem, nagłaśniał uroczystości. Wójt Gminy T. Halesiak dofinansował zespół, dzięki temu wsparciu zakupiono buty i gorsety.

Życzmy sobie, CDN-owi, aby takie działania były podejmowane i kontynuowane ponieważ wyzwalają ludzką energię i służą wspólnemu dobru. Podczas koncertu ludowe śpiewanie zachwycało, było powodem do wspomnień i radości. Niech dalej raduje nasze serca, niech Ciąg Dalszy Nastąpi – tego życzymy z całego serca! Mając nadzieję, że niedzielny czas spędzony w dąbrowickiej szkole i Jubileusz CDN 2008 – 2013, połączony z muzyczną opowieścią o dźwiękach dawnej wsi sprawił radość, serdeczne podziękowania dla wszystkich biorących udział w wyjątkowym koncercie złożyły M. Leja i I. Rodecka – prowadzące spotkanie.

Na podsumowanie koncertu były też specjalne życzenia od zaproszonych gości i organizatorów, piękne słowa, prezenty, kwiaty, słodkości i wyjątkowy jubileuszowy tort dla zespołu z kapelą.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Tadeusz Halesiak wójt Gminy Kuryłówka, Magdalena Rachwał dyrektor biura i Jolanta Flak członek Stowarzyszenia Krainy Sanu, Alicja Kycia dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuryłówce, Barbara Szczęch dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodzickiej, Paulina Dąbek prezes i Janina Rozlazła przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska, Leszek Połeć dyrektor, Marek Latawiec instruktor i akustyk Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, Anna Bienias przedstawicielka Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, ks. Stanisław Sroka Proboszcz Parafii Kolonia Polska, Lucyna Pietrycha dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy prowadzonego przez dąbrowickie stowarzyszenie.

Byli przedstawiciele zespołów, Kół Gospodyń Wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, Koło Gospodyń Wiejskich z Kolonii Polskiej z prezes Krystyną Kiełboń, członkowie zespołu ludowego JAGODA z kapelą z Dąbrowicy, Rady Rodziców dąbrowickich szkół z przewodniczącymi Marią Bucior i Moniką Goch.

W szkole można było podziwiać: :
• barwną galerię „Świat dźwięków dawnej wsi” – dokumentację zdjęciową prezentującą etapy powstawania i tworzenia zespołu CDN, jego osiągnięcia;
• CDN w lokalnej prasie – prezentację zapisu działań zespołu;
• baner „CDN 2008 – 2013”;
• scenografię „ludowy zakątek”.

Na podsumowanie słodka biesiada i wynik warsztatów cukierniczych „Pieczemy według babcinych przepisów”.

„CDN” czyli:

– czas dla nas
– coś dobrego nastąpi
– cały dzień nucą
– co daje nauka
– cosik dobrze nucą
– człowiek daje nadzieję
– cała Dąbrowica nuci
– czas dobry nastał
– czarująca dziś niedziela… czyli
– CDN…

Zespołowi CDN życzymy kolejnych udanych, radosnych jubileuszy.

Organizator spotkania: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy i Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy.