/ listopad 21, 2013/ Punkt przedszkolny

 

 Choć ze mnie jeszcze malec,

 radzę sobie doskonale.

 Ze wszystkimi żyję w zgodzie,

do przedszkola chodzę co dzień.

 

 

Przy aktywnym udziale dzieci 7 listopada 2013r. odbyło się uroczyste otwarcie funkcjonującego od września przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy punktu przedszkolnego Przedszkole kluczem do przyszłości. „Każda droga rozpoczyna się od pierwszego kroku – to ważny krok i ważny czas dla naszych przedszkolaków oraz ich rodziców. My, dorośli stwarzamy możliwości, aby tej drodze prowadzącej do rozwoju sprzyjały korzystne warunki” – uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Leja wszystkich witając. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Tadeusz Halesiak – wójt Gminy Kuryłówka, Alicja Kycia – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce, ks. proboszcz Stanisław Sroka, rodzice przedszkolaków, nauczyciele i pracownicy punktu przedszkolnego. Część główna należała do bohaterów uroczystości, a obecność rodziców i gości nie spowodowała tremy u najmłodszych, którzy z radością i z uśmiechem wykonali program artystyczny przygotowany przez ich wychowawców. Dzieci zaśpiewały piosenki: Grzybki i Do przedszkola nie zabrakło również odważnych recytatorów, naprawdę głębokich ukłonów, a brawa były głośne i zasłużone. Obecni na sali rodzice byli szczęśliwi i dumni ze swoich pociech. W nagrodę przedszkolaki otrzymały prezenty: koszulki, plecaki, czapeczki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pan wójt dziękował dzieciom za występ, gratulował rodzicom i nauczycielom oraz dyrektor szkoły, wspomniał o ważnej roli edukacji przedszkolnej dla najmłodszych i jej powrocie po latach do Gminy Kuryłówka. Przedszkolaki zostały obdarowane przez gości książeczkami i materiałami plastycznymi.

Miłe spotkanie integracyjne zakończyło się poczęstunkiem, na którym nie mogło zabraknąć owoców i słodkości. Pierwsza prezentacja dziecięcej aktywności i  twórczości, wielka radość i przeżycia, Zielone Żabki na długo zapamiętają to wyjątkowe wydarzenie.

 

Całkowity koszt projektu: 464 747,00

Wkład własny niefinansowy: 69 712,05

Beneficjent projektu: Gmina Kuryłówka/Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Okres realizacji projektu: od 01.09.2013r. do 30.04.2015r.

Biuro projektu mieści się w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.