/ wrzesień 25, 2013/ Aktualności

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w pouczającym spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Aspirant Bogdan Latuszek z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze, przechodzenia przez drogę oraz zasadach bezpieczeństwa w trakcie przebywania na podwórku. Ta forma zajęć profilaktyczno-edukacyjnych propagujących świadome i bezpieczne zachowanie się na drodze z udziałem dzieci i praktyczne zajęcia związane z prawidłowym przechodzeniem przez drogę, to wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych pociech.