/ czerwiec 12, 2024/ Aktualności

III sesja Rady Gminy Kuryłówka IX kadencji z 12 czerwca 2024 roku, która odbyła się w  sali GOK w Kuryłówce była dla dąbrowickiej społeczności szkolnej szczególna. Nasza szkoła otrzymała imię Księdza Stanisława Szpetnara, które będzie obowiązywać  już od 1 września 2024 roku.

Wniosek w tej sprawie złożony został przez  Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Pani dyrektor Joanna Serkiz  przedstawiła działania szkoły mające na celu wyłonienie najbardziej zasłużonej postaci dla naszego lokalnego środowiska oraz uzasadniła dokonany wybór. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Magdalena Goch i Aleksandra Król krótko przybliżyły zebranym życiorys wybranego patrona, następnie Rada Gminy Kuryłówka, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia ks. Stanisława Szpetnara Szkole Podstawowej w Dąbrowicy.

Radę Rodziców reprezentowała pani przewodnicząca Ewelina Pokrywka a Radę Pedagogiczną pani Elżbieta Darnia.