/ kwiecień 25, 2024/ Aktualności

25.04.2024 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory patrona Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. W wyniku głosowania wybrany został ks. Stanisław Szpetnar. Uprawnieni do głosowania byli: uczniowie klas I–VIII, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, mieszkańcy obwodu naszej szkoły oraz przedstawiciele organu prowadzącego.

W wyborach wzięło udział 198 osób. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza pod przewodnictwem pani Jadwigi Stopyry w składzie: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i liczny udział w wyborach.

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy pracowali w komisji i wspierali działania szkoły.

Poniżej prezentujemy protokół z przebiegu wyborów, a także fotorelację.