/ maj 25, 2023/ Aktualności

Ponad pół miliona uczniów VIII klas szkół podstawowych przystąpiło w dniach od 23 do 25 maja 2023 r. do egzaminu ósmoklasisty. Wśród tych uczniów było 9 uczniów z naszej szkoły.

W pierwszym dniu uczniowie pisali egzamin z języka polskiego w drugim dniu  z matematyki w trzecim dniu  z języka angielskiego.

Prace ósmoklasistów będą oceniane przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2023r. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca. 

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.