/ kwiecień 28, 2023/ Aktualności

Dnia 28 kwietnia uczniowie kl. V należący do Szkolnego Klubu Mediatora wraz z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli udali się na wycieczkę edukacyjno – integracyjną do Leżajska.

Pierwszym punktem wyjazdu było spotkanie z Panią Anną Lasek – Sędzią Sądu Rejonowego. Tematem prelekcji były mediacje rówieśnicze i sądowe. Pani sędzia zachęcała młodych ludzi do rozmowy i bezspornego, polubownego rozwiązywania konfliktów. Opowiadała również o korzyściach płynących z tego typu pertraktacji. Ponadto słuchacze dowiedzieli się, jak przebiega proces sądowy i na czym polega praca ludzi zatrudnionych w sądzie.

Sędzia zwróciła także uwagę na przestępstwa internetowe popełniane za pomocą portali społecznościowych, czyli tzw. cyberprzemoc oraz na wiek, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność małoletnich w sprawach cywilnych i karnych.

Kolejnym punktem był pobyt w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Podczas lekcji w muzeum uczniowie poznali historię najważniejszych wydarzeń z okresu staropolskiego oraz zwiedzili, pod opieką przewodnika, niezwykle interesującą, multimedialną wystawę pt. „Archeologia i Dzieje Staropolskie Ziemi Leżajskiej”.

Uzupełnieniem edukacji były integracja i rekreacja zespołów uczniowskich w Ogródku Jordanowskim oraz obowiązkowo – lody.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Agata Juśko – Zygmunt i Halina Kycia.