/ wrzesień 8, 2018/ Aktualności

„Zdrowo jem, więcej wiem” to ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych, do którego w tym roku szkolnym zgłoszone zostały dzieci naszej szkoły w dwóch kategoriach: zespół pod nazwą „Rzepki i Kalarepki” z opiekunem Lucyną Pietrycha, złożony z uczniów klasy 0 i I oraz drugi zespół o nazwie „Śliwki nierobaczywki” z opiekunem Januszem Pęcakiem złożony z uczniów klasy II i III.

Projekt w formie konkursu prowadzony jest od 2010 roku przez Fundację BOŚ. W tym roku szkolnym odbywa się już po raz dziewiąty pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser-Dudy. Powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2018 roku, a zakończy się we wrześniu 2019 roku.

Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Składa się               z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego.

W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 blok zadań, w którego skład wchodzą 2 lekcje, 2 konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkanie z rodzicami.

Właśnie zakończył się etap jesienny, z którego raport pierwszego zespołu został już przesłany do organizatora. Z opiekunem zespołu Lucyną Pietrycha owocnie współpracowały panie uczące w zerówce: Elżbieta Kryń i Katarzyna Staroń oraz pan Janusz Pęcak- wychowawca klas II i III.

Czekamy na wyniki. A jak pracowali uczniowie realizując pierwszy etap konkursu opowiada dokumentacja zdjęciowa.