/ czerwiec 4, 2017/ Aktualności

Realizacja programu profilaktyki tytoniowej Czyste powietrze wokół nas w naszej szkole, która obejmowała okres: październik 2016 r. – maj 2017 r., dobiegła końca. Brały w niej udział dzieci z oddziałów przedszkolnych 3 – 4 latków i 5 – 6 latków ( łącznie 37) oraz ich rodzice. Koordynatorem całości był p. Janusz Pęcak, a czynnie pomagały mu panie nauczycielki wychowania przedszkolnego p. Ewa Sęk i p. Renata Tokarz oraz pani dyrektor, pedagog szkolny i pani pielęgniarka w miejscu nauczania i wychowania.

Założeniem powyższego programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy lub nieodpowiedzialnie zadymiają otoczenie, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na różne rodzaje dymu, głównie tytoniowego.

Dzięki tym działaniom w różnorodnej formie, dzieci znacznie poszerzyły wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własne znaczki ,,Nie pal przy mnie”, rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Dinusia i kolorowały ją. Prace plastyczne wykonywane podczas zajęć dydaktycznych i zabaw plastycznych zostały zaprezentowane na wystawie prac dzieci w przedszkolu.

Program „ Czyste powietrze wokół nas” cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Chętnie uczestniczyły w zajęciach, łatwo przyswajały informacje na temat problemu dymu tytoniowego oraz jak unikać sytuacji, w których dzieci przebywają w pomieszczeniach zadymionych. Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych. Zagadnienia profilaktyki czystego powietrza to bardzo ważny element edukacji dzieci i młodzieży, w związku z tym będą one nadal kontynuowane w miesiącu czerwcu podczas różnych zajęć w przedszkolu i w terenie.