/ grudzień 19, 2016/ Aktualności

Rozwijaj wyobraźnię, daj sobie szansę na lepszą przyszłość! Po prostu… CZYTAJ!

Nowości wydawnicze i akcje promujące czytanie i czytelnictwo w bibliotece szkolnej.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kuryłówce złożyła do Kuratorium Oświaty wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 – Priorytet 3 i zyskał dofinansowanie na kwotę 5 000 złotych. 

 

Zakupy książek były konsultowane z organami przedstawicielskimi uczniów, nauczycieli, rodziców, z Biblioteką Publiczną Filia w Dąbrowicy i uwzględniają indywidualne potrzeby uczniów, w tym niepełnosprawnych.

Obok zakupu książek biblioteka to miejsce realizacji  szeregu inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole, działania wskazujące na aktywność i współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną. Wśród propozycji znajdują się przedsięwzięcia: „Dlaczego warto czytać dzieciom?”,  „Czytajmy razem!”, Jak właściwie organizować sobie czas wolny?”, „Książka pod ręką”, „Godzina z książką”, „Czytanie na ekranie”, „Duzi – małym” oraz organizowanie zajęć i konkursów plastycznych, literackich czytelniczych, pięknego czytania i pisania.

A wszystko po to, by upowszechniać czytelnictwo i rozwijać kompetencje czytelnicze wśród dzieci i młodzieży.

NarodowyProgram Rozwoju Czytelnictwa, obok programu Książki naszych marzeń, jest drugim programem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym przez Szkołę Podstawową w Dąbrowicy.