/ sierpień 17, 2016/ Aktualności

„Kto zwiedzić chce krainę bajek,

nie musi jechać w obce kraje…

za góry, lasy, rzeki.

Wystarczy wejść po schodach,

uchylić drzwi i… wejść do środka

szkolnej biblioteki”

 

Uczniowie klasy pierwszej w dniu szczególnie poświęconym  książce i czytaniu uczestniczyli w uroczystości Pasowania na czytelników biblioteki szkolnej. Spektakl czytelniczy połączony był z prezentacją wierszy, rozmowami o czytaniu i książkach, zgadywankami  ze znajomości dziecięcej literatury, Abecadłem o książce i prośbami książek. 

Uczniowie wspólnie przyrzekli, że będą kochać książki, słuchać ich wskazówek i rad oraz, że będą je szanować. Pasowani przez bibliotekarkę Małgorzatę Leja, obdarowani zostali oczywiście książkami, zakładkami i pamiątkowymi dyplomami.

Uroczystość przygotowana i z wielką ekspresją prowadzona była przez koło przyjaciół biblioteki w składzie: Monika Hajdasz, Natalia Karwan, Eryka Król, Mikołaj Kusy, Patryk Rymarz i Karol Błoński.