/ wrzesień 30, 2014/ Punkt przedszkolny

 Integracja grupy Zielonych Żabek ważnym elementem edukacji przedszkolnej

 Zabawy integracyjne są bardzo ważnym elementem w edukacji przedszkolnej. Służą utrwaleniu spójności grupy, mają korzystny wpływ na komunikację i wzajemne zrozumienie. Zwiększają u dzieci poczucie bezpieczeństwa, poprawiają nastrój, podnoszą gotowość do współdziałania. Zabawy te pozwalają dziecku na zaspokojenie ciekawości, dają radość i pomagają w budowaniu adekwatnej samooceny. Poprzez zabawy integracyjne nasi nauczyciel mają możliwość rozwijania komunikacji u dzieci i co najważniejsze – integracji grupy.

 

Wychowawca organizując zabawy integracyjne, stwarza takie sytuacje edukacyjne, które przyczyniają się do: 

–  budowania dobrego klimatu do poprawnej komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi,

–  uwalniania organizmu od napięcia fizjologicznego, którego źródłem są lęki i niepokoje,

–  uczenia dziecka ćwiczeń relaksacyjnych, zmniejszających stan napięcia psychicznego,

–  ćwiczenia wyobraźni dziecka,

–  pokonywania lęków,

–  wzmacniania wiary we własne siły,

–  stwarzania możliwości tworzenia, badania, samodzielnego działania,

–  podkreślania postaw społecznie pożądanych,

–  budzenia odpowiedzialności za swoje czyny u siebie i innych.

Zielone Żabkichętnie uczestniczą w zabawach integracyjnych. Przedszkolaki uczą się w ten sposób funkcjonowania w grupie i wzajemnego szacunku. Przełamują nieśmiałość i egocentryzm. Dzieci lubią współpracę w grupie, ponieważ są wówczas spontaniczne, czerpią radość ze wspólnego przebywania w swoim towarzystwie i chętniej podejmują działania. Zdjęcia mówią same za siebie.