/ sierpień 19, 2014/ Punkt przedszkolny

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

zaprasza

dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz ich rodziców

do punktu przedszkolnego w Dąbrowicy w ramach projektu

Przedszkole kluczem do przyszłości” 

 W roku szkolnym 2014/2015 oddział funkcjonuje od 1 września 2014r.

dla dzieci i ich rodziców mieszkających
w Gminie Kuryłówka z terenu obwodu szkoły w Dąbrowicy
tj. sołectw Słoboda, Kolonia Polska i Dąbrowica.

     

 

W projekcie dla dzieci realizowane są zajęcia edukacji przedszkolnej w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych tj. języka ojczystego, matematyczno – przyrodniczych, ekspresji kulturalnej oraz:

–    zabawy rytmiczno – gimnastyczne

–    zabawy muzyczno – wokalne

–    zabawy plastyczne

–    zabawy w teatr

–    zajęcia integrujące grupę z psychologiem

–    zajęcia z logopedą.

Projekt zakłada organizację warsztatów z logopedą i psychologiem jako wsparcie kierunkujące działania rodziców i pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Ponadto będą organizowane uroczystości i imprezy artystyczno – integracyjne oraz wyjazdy edukacyjno – poznawcze np. do kina, muzeum.

 Szczegółowe informacje w biurze projektu – sekretariat Szkoły Podstawowej 

w Dąbrowicy – administrator biura projektu Ewelina Kruk

 

 Zapraszam dzieci i rodziców

 

Koordynator: Krzysztof Leja

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

37 – 303 Kuryłówka

Dąbrowica 6 A

tel. 17/2438029