/ marzec 14, 2014/ Aktywna szkoła

Realizowane przez nas projekty, programy, granty:

 

 1. 2004r. – „Okresowe zatrudnienie”; źródło finansowania Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – kwota 59 302,52 zł.
 2. 2004r. projekt  „Wygraj z nudą – znajdź hobby dla siebie” w ramach Programu Godzina po lekcjach; źródło finansowania Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju – kwota 2000,00 zł.
 3. 2005r. projekt „Aktywni razem – odkrywamy nasz świat na nowo” w ramach Programu Działaj Lokalnie IV Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce; źródło finansowania Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju – kwota 4900,00 zł.
 4. 2006r. projekt „Łączymy i wzbogacamy lokalne środowisko” w ramach Programu Działaj Lokalnie V Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności; źródło finansowania Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju – kwota 5000,00 zł.
 5. 2006r. projekt „Pływam, ćwiczę i gram – po lekcjach o zdrowie dbam”  w ramach Programu Godzina po lekcjach; źródło finansowania Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju – kwota 2000,00 zł.
 6. 2007r. projekt „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej” w bibliotece szkolnej; źródło finansowania – Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Edukacji Narodowej – kwota 14 367,52 zł.
 7. 2007r. projekt „Pracownia komputerowa”; źródło finansowania – Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Edukacji Narodowej – kwota  40 774,00 zł.
 8. 2008r. projekt „Duże dzieci – małym”  w ramach Programu Godzina po lekcjach; źródło finansowania Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju – kwota 2000,00 zł.
 9. 2008r. projekt  „Taneczna Jesień” w ramach Programu Godzina po lekcjach; źródło finansowania Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju – kwota 2000,00 zł.
 10. 2008r. „Uczymy się przez eksperymenty” w ramach Rządowego Programu Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych; źródło finansowania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Unia Europejska – kwota 18 560,00 zł.
 11. 2008r. projekt „Z muzyką ludową w świat” w ramach Programu Działaj Lokalnie VI Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności; źródło finansowania Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju – kwota 5500,00 zł.
 12. 2009r. projekt „Kultura na wsi (po)ważna rzecz” w ramach Programu Działaj Lokalnie VI Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności; źródło finansowania Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju – kwota 5250,00 zł.
 13. 2009r. „Radosna szkoła” Rządowy Program wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw utworzonego w szkole – kwota 6 000,00 zł.
 14. 2010r. projekt „Ruch we wspólnym działaniu” w ramach Programu Pomocy dla Gmin. poszkodowanych w powodzi „Powódź! Pomagamy”, wyposażenie oddziału przedszkolnego w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki; źródło finansowania Fundacja Kronenberga przy City Handlowy – kwota 9 000,00 zł.
 15. 2010r. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”; źródło finansowania Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa – kwota 8 000,00 zł.
 16. 2010r. projekt „Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart” w ramach Programu Nauczania Wczesnoszkolnego IBM;  źródło finansowania Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa – kwota 4 901,24 zł.
 17. 2012r. projekt „Wolna strefa” w ramach Programu Działaj Lokalnie VII Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności; źródło finansowania Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju – kwota 4900,00 zł.
 18. 2012r. projekt „Szkoła na ludowo” w ramach ,,Grantów Krainy Sanu”; źródło finansowania Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania – kwota 2 500,00zł.
 19. 2013r. projekt „Świat dźwięków dawnej wsi” w ramach ,,Grantów Krainy Sanu”; źródło finansowania Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania – kwota 2 500,00zł.
 20. 2013r. projekt „Przedszkole kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej; źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny – kwota 114 440,52zł.
 21. 2014r. projekt „Przedszkole kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej; źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny – kwota 207 084,80 zł.
 22. 2014r. projekt „Baw się z nami maluchami – budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Dąbrowica” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów; źródło finansowania Urząd Marszałkowski – kwota 24 885,92 zł.
 23. 2015r. projekt „Wolność kocham i rozumiem… ’89 x BIS” w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności; źródło finansowania Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku – kwota dotacji 5080,00 zł.