/ wrzesień 20, 2013/ Punkt przedszkolny

 

Od początku września 2013 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy istnieje Punkt Przedszkolny w ramach projektu „Przedszkole kluczem do przyszłości” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Głównym celem projektu, którego twórcami są nauczyciele dąbrowickiej szkoły jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków rozwoju w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci pochodzących z terenu Gminy Kuryłówka w wieku 3 – 4 lat. Ważnym zadaniem jest też podniesienie wiedzy na temat wychowania przedszkolnego i jego roli w edukacji oraz w przyszłym życiu u rodziców dzieci.

Grupa przedszkolna Zielone Żabki liczy piętnaścioro wychowanków. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00.

Podczas zajęć jest realizowana podstawa programowa na bazie programu „Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego”. W trakcie zajęć nauczyciele rozwijają samodzielność, kreatywność dzieci oraz umiejętność współpracy w zespole. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach dydaktycznych, uczą się poprzez wspólną zabawę i gry edukacyjne. Ponadto biorą udział w zajęciach teatralnych, plastycznych, rytmiczno-gimnastycznych i muzyczno-wokalnych. Wychowawcy dbają o wszechstronny i harmonijny rozwój swoich podopiecznych współpracując przy tym z rodzicami. Punkt Przedszkolny zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci objęte są również opieką psychologa i logopedy.

 

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
Janusz Korczak

 

29 sierpnia 2013 roku w Punkcie Przedszkolnym odbyło się spotkanie integracyjne, na które licznie przybyli rodzice wraz ze swoimi pociechami. Dzieci miały okazję zapoznać się ze sobą, obejrzeć salę, pobawić się zabawkami i poznać swoich przyszłych wychowawców.