/ październik 10, 2023/ Aktualności

Działamy Lokalnie! Odwiedzamy Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie.

Uczniowie naszej szkoły, jak prawdziwi ,,detektywi historii” poszukują patrona szkoły. Tym razem odwiedziliśmy Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2, im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Jest to szkoła, która nosi imię naszego krajana, księdza Szpetnara, urodzonego w Kolonii Polskiej. Był on wielkim patriotą, społecznikiem, budowniczym kościołów, bursy szkolnej, założycielem szkół i czytelni.

Dziękujemy za ciepłe przyjęcie dyrektorowi szkoły panu Bogdanowi Skotnickiemu oraz pani historyk Małgorzacie Mercik, która z wielką pasją przybliżyła nam postać księdza Stanisława.

Wyjazd został dofinansowany z programu Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku.