/ wrzesień 13, 2023/ Aktualności

13 września już po raz 12. celebrowaliśmy w naszej szkole spotkanie z polską literaturą klasyczną. W tym roku lekturą Narodowego Czytania było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Literacką ucztę słowa rozpoczęła dyrektor szkoły Joanna Serkiz, która przybliżyła zgromadzonym ideę Narodowego Czytania oraz genezę wspomnianej społeczno-obyczajowej powieści pozytywistycznej. Następnie tytułem wstępu polonistka Halina Kycia odczytała list prezydenta RP Andrzeja Dudy zachęcający do czytania tej wyjątkowej perełki polskiej literatury.

– Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci – apelował w swoim liście prezydent.

W związku z tym czytanie przybrało formę spektaklu; hol szkoły zamienił się w salon dworu Korczyńskich, w którym prowadzili rozmowę: egzaltowana i histeryczna – Emilia Korczyńska (p. Joanna Serkiz), żyjąca marzeniami Teresa Plińska (Magdalena Goch), nieustanny flirciarz Bolesław Kirło (p. Janusz Pęcak), znudzony życiem hrabia Różyc (Oliwier Otręba), patriota i uosobienie pracowitości Benedykt Korczyński (Oliwier Otręba) oraz złośliwa, a zarazem wrażliwa Marta Korczyńska (Sabina Mierucka). W rolę Elizy Orzeszkowej wcieliła się Halina Kycia.

Następnie Julia Kubaj i Mikołaj Dynowiec zapoznali słuchaczy z historią rodu Bohatyrowiczów oraz z legendą o Janie i Cecylii, ukazującą siłę pracowitości, miłości i wytrwałości. Dzięki tej niecodziennej lekcji języka polskiego słuchacze mogli poznać nadniemeńskie krajobrazy, sylwetki różnych ludzi, historię naszego narodu oraz wartości, którymi należy się kierować. Zwieńczeniem akcji było wręczanie słuchaczom pamiątkowych zakładek do książek oraz przybijanie okolicznościowych pieczęci.

W taki oto sposób w naszej małej społeczności promowaliśmy czytelnictwo oraz polską literaturę, którą każdy Polak powinien poznać i docenić.