/ listopad 7, 2022/ Aktualności

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy została uczestnikiem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego,, Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” prowadzonego przez fundację ,, Dbam o mój zasięg”.

Głównym celem projektu jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli oraz rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów Internetu oraz narzędzi cyfrowych. Oddziaływania profilaktyczne, które będą realizowane mają zaowocować zwiększeniem świadomości higieny cyfrowej oraz netykiety, minimalizować zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi oraz niebezpieczeństwami, które mogą wynikać z nieodpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu. Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023.