/ kwiecień 3, 2022/ Aktualności

Dnia 28 marca 2022 r. odbył się w naszej szkole Międzyklasowy Turniej Ekologiczny. Konkurs skierowany był do klas I – III.

 

Celem turnieju było kształtowanie wśród dzieci odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i segregację śmieci oraz doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnieć i współpracy w grupie.

Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązali test sprawdzający ich wiedzę ekologiczną.  Pięcioro uczniów z poszczególnych klas
z największą liczą punktów przeszło do etapu drugiego, tworząc zespoły reprezentujące klasy w turnieju. Uczniowie rywalizowali ze sobą w 10 różnych konkurencjach, takich jak: quiz ekologiczny, ekorebus, ekozagadka, ekopuzzle, rozsypanka wyrazowa, znajdź różnice, segregacja śmieci, butelkowe kręgle, pytania i wykreślanka.

Konkurencje sprawdzały nie tylko wiedzę ekologiczną, ale także współdziałanie w zespole podczas wykonywania zadań sprawnościowych.

Uczniowie, którzy nie brali udziału w zmaganiach konkursowych, przygotowali okrzyki
o tematyce przyrodniczej dopingujące ich zespoły.


Wyniku turnieju:

I miejsce – klasa III

II miejsce – klasa I

III miejsce – klasa II

Konkurs zorganizowały: Lucyna Pietrycha i Marzena Bucior.