/ październik 29, 2021/ Aktualności

Do tej ważnej w życiu każdego ucznia uroczystości pierwszoklasiści przygotowywali się już od pierwszego tygodnia nauki w szkole.

I oto 28 października 2021 r. nadszedł wreszcie ten oczekiwany przez klasę I dzień. W towarzystwie Pani dyrektor Jadwigi Stopyry, rodziców, uczniów i nauczycieli klas I-III pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci w poczet braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Swoim występem artystycznym udowodnili, że zasługują na miano ucznia.

Ksiądz proboszcz Piotr Piechuta dokonał uroczystego poświęcenia uczniów i ich przyborów szkolnych. Następnie Pani dyrektor zgodnie z tradycją „pasowała” pierwszoklasistów specjalnym, symbolicznym ołówkiem.

Nie obyło się bez prezentów ufundowanych przez Nią i  rodziców oraz drobnych upominków przygotowanych przez koleżanki i kolegów z klasy drugiej i trzeciej.

O oprawę artystyczną i dekoracje zadbały: wychowawca klasy – Lucyna Pietrycha i nauczyciel wspomagający – Ewa Sęk.

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez mamy pierwszoklasistów.