/ październik 22, 2021/ Aktualności

To hasło przyświecające tegorocznym obchodom XXI Dnia Papieskiego. Słynne słowa pochodzą z homilii wygłoszonej 22 października 1978 r. przez Jana Pawła II na placu św. Piotra w Rzymie na rozpoczęcie pontyfikatu.

Kolejny Dzień Papieski był okazją do przypomnienia osoby, nauczania i dorobku Papieża Polaka, który zawsze dawał nadzieję tym, którzy przeżywali trudne chwile i szukali nowych drogowskazów. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: ks. Piotra Piechuty, pani Zofii Frączek – Skwary i Haliny Kyci przygotowali montaż słowno – muzyczny, w którym wybrzmiały najważniejsze myśli naszego Rodaka. Życie Ojca Świętego, wspólne pieśni oraz wzruszające, wypowiedziane przed laty słowa Jana Pawła II wprawiły słuchaczy w wielką zadumę.

Młodzi artyści ukazali zebranym, że Papieskie wezwanie „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” jest aktualne również dziś i można je odczytywać w wielu aspektach. Nie należy lękać się nowych wymagań, celów, przedsięwzięć, które będą wymagały od człowieka wysiłku i odwagi. Należy żyć w zgodzie z wartościami i zło dobrem zwyciężać.

ŁH