/ październik 20, 2021/ Aktualności

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”.

Do projektu zgłaszają się szkoły z całego świata, które w kreatywny sposób pragną zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, wspomóc integrację rówieśniczą oraz rozwój emocjonalno- społeczny.

W tym roku projektem została objęta klasa 4. Działania zmierzające do jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów projektu, będą realizowane przez pedagoga szkolnego p. Agatę Jusko- Zygmunt oraz wychowawcę klasy p. Krzysztofa Leję. Program zawarty w projekcie jest zgodny z Podstawą Programową oraz Kierunkami Polityki Oświatowej na rok szkolny 2021/2022.

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie: https://emocja.org/