/ kwiecień 25, 2021/ Aktualności

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021, nauczyciele języków obcych, panie Elżbieta Darnia i Jadwiga Marczak-Szpyt, w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w siódmej klasie, korzystają z aplikacji Insta.Ling do nauki słówek z języka niemieckiego i angielskiego.

Program polega na  przydzielaniu słówek z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu i szkole. Nauczyciele dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba o to, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.

Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Nauczyciele, widząc jakie korzyści przynosi praca z aplikacją, będą stopniowo poszerzać listę klas pracujących z Insta.Ling.

Oto link do strony: www.instaling.pl >>>