/ Sierpień 27, 2020/ Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy informuje, że ogłoszony został nabór wniosków na stypendium szkolne.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami dla uczniów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej należy składać od dnia 1 września 2020 roku do dnia 15 września 2020 roku w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Kuryłówka 37-303 Kuryłówka 527. Wnioski można pobrać ze strony Urzędu Gminy Kuryłówka.